Technische analyse bij forex trading

Met een dagelijks handelsvolume van vijf biljoen dollar is forex trading een van de grootste markten ter wereld. Dagelijks wisselen kopers en verkopers er valuta’s met elkaar voor een afgesproken prijs. Veel handelaren passen technische analyse toe om succes te boeken op de forex markt. Hoe werkt dit precies en welke strategieën zijn effectief? Je leest het antwoord op die vragen in dit artikel. 

Wat is technische analyse bij forex trading?

Misschien denk je dat technische analyse bij forex trading heel ingewikkeld is. De basis echter vrij simpel: als handelaar bestudeer je bepaalde prijsbewegingen en maak je op basis daarvan een beslissing. Daarbij kijk je zowel naar de huidige handelscondities als prijsbewegingen in het verleden. Iemand die technische analyse gebruikt op de forex markt wordt een technisch analist genoemd. Veel handelaren kiezen voor technische analyse omdat ze geloven dat alle marktinformatie in de prijs wordt weerspiegeld. Of zoals men dat in het Engels zo mooi zegt: ‘it’s all in the charts’.

Bekijk ook: Price Action trading.

Herhaalt de geschiedenis zich?

Technisch analisten zijn er van overtuigd dat alle fundamentele informatie in de huidige marktprijs is ingeprijsd. Waarschijnlijk heb je wel eens het gezegde ‘de geschiedenis heeft de neiging zich te herhalen’ gehoord. Dit is waar het in feite bij technische analyse om gaat. Het kijkt naar de trends en het ritme van de prijsacties, zowel nu als in het verleden. 

Hoe passen traders technische analyse toe?

Een praktijkvoorbeeld verduidelijkt de betekenis van technische analyse.

Stel je voor dat een bepaalde koers een belangrijk steun- of weerstandsniveau was voor een bepaald aandeel. Forex traders die technische analyse toepassen houden rekening met dit historische prijsniveau. Ze zoeken naar bepaalde patronen die zich in het verleden hebben voorgedaan en baseren daar hun handelsgedrag op. Ze denken dat de prijs zich mogelijk op dezelfde manier zal gedragen als voorheen. Historische prijsactie speelt dan ook een belangrijke rol bij technische analyse op de forex markt.

Support en resistance
Weerstand niveau’s in een chart

Hier draait technische analyse echt om

Technische analyse draait meer om waarschijnlijkheid dan voorspellen. Traders denken dat er zich een bepaald scenario zal voordoen die we in het verleden ook al hebben gezien. Sommige factoren die van invloed zijn op de forex markt zijn echter niet te voorzien, zoals bepaalde nieuwsgebeurtenissen. 

Het is daarom altijd van belang om ook altijd je risk-reward ratio in de gaten te houden.

Gebruik van grafieken

Wanneer iemand begint over ‘technische analyse’ is de kans groot dat je meteen een grafiek voor je ziet. Het is inderdaad een belangrijk onderdeel van de strategie van dit type handelaren. Technisch analisten worden ook wel ‘chartisten’ genoemd en gebruiken grafieken om historische gegevens te visualiseren. Ze kijken naar data uit het verleden om trends en patronen op te sporen. 

Self fulfilling prophecy

Interessant genoeg is er bij bepaalde koerspatronen en indicatorsignalen vaak sprake van ‘self fulfilling prophecy’. Hoe meer forex handelaars naar bepaalde prijsniveaus en grafiekpatronen zoeken, hoe groter de kans dat deze patronen zich ook daadwerkelijk op de markt voordoen. Aan de andere kant is technische analyse zeer subjectief. Het is niet zo dat omdat Peter en Tom naar precies dezelfde grafieken en/of indicatoren kijken, ze op hetzelfde idee komen van waar de prijs heen kan gaan. Uiteindelijk is het een kwestie van interpretatie.

Ook interessant: Candlesticks lezen in een grafiek.

Technische analyse en de chaos theorie

Technische analyse heeft twee kanten. Aan de ene kant is het gebaseerd op de theorie dat de markten chaotisch zijn, aangezien niemand weet wat er precies gaat gebeuren. Aan de andere kant is de prijsactie ook weer niet volstrekt willekeurig. De wereldberoemde wiskundige ‘Chaos theorie’ bewijst dat er zich binnen de chaotische toestand toch bepaalde patronen voordoen die de neiging hebben om zich te herhalen. 

Vergelijkbaar met weersvoorspellingen

Soms werkt een voorbeeld uit de natuur verhelderend. Laten we eens kijken naar de chaos theorie en weersvoorspellingen. Niemand kan de precieze weersomstandigheden van over drie maanden voorspellen als we nu in april leven. We weten echter wel dat het dan zomer is. De kans is daardoor groter dat de zon schijnt dan dat er sneeuw valt. 

Geen zekerheden, wel kansen

De meeste handelaren geven toe dat er geen zekerheden zijn wanneer het gaat om het voorspellen van exacte prijsbewegingen. Bij succesvol handelen draait het dan ook niet om gelijk of ongelijk het hebben. Het gaat erom dat je waarschijnlijkheden kunt bepalen en handelt drijft als kansen in jouw voordeel zijn. Een deel van het bepalen van kansen bestaat uit het voorspellen van de richting van de markt en wanneer/waar je een positie moet innemen, maar even belangrijk is het bepalen van je risico/rendementsverhouding.

Wat zijn forex indicatoren?

Handelaren op de forex markt maken gebruik van diverse indicatoren. Forex indicatoren zijn nuttige hulpmiddelen die deel uitmaken van handelsplatforms. Ze zijn overal mee verbonden om handelaars een andere en vaak beknopte kijk op de markt te bieden. Deze indicatoren geven bijvoorbeeld lange- of korte termijn voorspellingen, een blik op de huidige toestand van een valutapaar of juist een terugblik op historische gegevens. In dit artikel zullen we verschillende forex indicatoren bespreken. 

Magie bestaat niet

Onthoud goed dat er geen magische combinatie van technische indicatoren bestaat waarmee je op een perfecte manier kunt handelen. Het geheim van succesvol traden is goed risicobeheer, discipline en het vermogen om jouw emoties onder controle te houden. Iedereen kan goed gokken en af en toe eens winnen, maar zonder risicobeheer is het vrijwel onmogelijk om op lange termijn winstgevend te blijven.

Welke forex indicator werkt het beste?

Veel handelaren hebben de voorkeur voor bepaalde technische indicatoren en maken het deel van hun standaard strategie. Er is echter geen indicator die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De stijl, persoonlijkheid en psychologie van elke handelaar is verschillend en dat betekent dat de indicatoren die handelaren gebruiken ook verschillend zijn. 

1. Forex indicator: de Moving Average 

Natuurlijk zijn er wel een aantal technische indicatoren die je moet kennen. Neem nu het voortschrijdend gemiddelde, in het Engels de ‘Moving Average’ (MA) genoemd. Dit is een indicator die speciaal ontworpen is om de algemene richting van de markt in kaart te brengen. De Moving Average heeft de vorm van een op een grafiek getrokken lijn, die gebruikt wordt om de gemiddelde of gemiddelde waarde van een forex paar over een bepaalde tijd te meten. In feite neemt het de prijspunten van een instrument bij elkaar en deelt dit door een aantal punten. Vervolgens verschijnt er een bepaalde trend. In onderstaand voorbeeld die je het bijvoorbeeld van de afgelopen 50 dagen.

simple-moving-average
Simple Moving Average (SMA) over 50 dagen

Voor- en nadelen van de Moving Average

De Moving Average biedt handelaars een glimp van de algemene trend van het valutapaar. Aan de andere kant moeten we wel zeggen dat voortschrijdende gemiddelden over een kleinere tijdsspanne sneller reageren op prijsveranderingen die zich op de markt voordoen. Hoe dan ook biedt deze vorm van technische analyse zowel voor- als nadelen, die we even voor jou op een rijtje hebben gezet:

Voordelen:

 • Voortschrijdende gemiddelden, met name de eenvoudige varianten, zijn over het algemeen een stabielere indicator dan andere instrumenten voor technische analyse.
 • In het algemeen zijn voortschrijdende gemiddelden gunstiger voor handelaren die met langere tijdskaders werken, zoals positiehandelaren.

Nadelen:

 • Voortschrijdende gemiddelden zijn gebaseerd op historische gegevens, wat betekent dat ze trager reageren op snel veranderende marktomstandigheden.
 • Voor handelaren die met kortere tijdskaders kan het vrij moeilijk zijn om zinvolle inzichten te krijgen uit een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, omdat ontwikkelingen op de markt zich razendsnel voordoen.

Forex indicator: Oscillatoren

Een andere technische indicator die je vaak tegenkomt op de forex markt is de oscillator. 
Forex oscillatoren geven het moment aan waarop de markt een grens bereikt en wanneer er waarschijnlijk een correctie komt van de huidige trend. Oftewel: het berekent de kracht van een trend. Op het moment dat een prijs zeer snel stijgt zeggen analisten soms dat hij ‘overbought is’. Dit houdt in dat de prijs stabiel zal blijven of een beetje zal dalen. Dit komt mede door het feit dat veel handelaren hun winst nemen. 

Breekpunt in prijsbeweging op de markt

Oscillatoren kunnen ook gebruikt worden om een breekpunt in de prijsbeweging van de markt te voorspellen. Op een grafiek lijkt het alsof de lijnen in dezelfde richting bewegen als de prijs, maar op het moment dat de lijnen uit elkaar beginnen te lopen denken analisten dat de trend aan kracht inboet. Oscillatoren brengen net als de Moving Average voor- en nadelen met zich mee.

Stochastistische oscillatoren

Stochastische oscillatoren geven aan of er sprake is van een momentum en of een trend sterk is. Ook maken deze indicatoren of een bepaalde prijs in korte tijd teveel is gedaald of gestegen. Als een prijs in korte tijd veel is gedaald komt er een moment dat het weer gaat stijgen. Door stochastische oscillatoren te gebruiken hopen forex handelaren zo nauwkeurig mogelijk te bepalen wanneer dat is. 

Stochastische oscillator

Meerdere varianten

Er zijn meerdere varianten van stochastics. Over het algemeen wordt de langzame stochastics het meest gebruikt. Het betreft het onderste deel van de grafiek en bestaat uit twee voortschrijdende gemiddelden tussen de 0 en 100.

Voor welke trader zijn stochastische oscillatoren geschikt?

Stochastics zijn een favoriete indicator van veel handelaren vanwege de nauwkeurigheid van hun bevindingen. Zodoende maken zowel beginnende als ervaren forex traders er gebruik van. Stochastische oscillatoren helpen iedere belegger om een goed instap- en uitstappunt te vinden. Dat is het zeker niet het enige voordeel van deze technische indicator:

Voordelen:

 • Oscillatoren bieden waardevol inzicht in de snelheid en het momentum van de markt, los van de valutaprijs of het handelsvolume.
 • Oscillatoren zijn indicatoren die handelaren helpen trends en kansen op te sporen voor er een prijsbeweging plaatsvindt. Op die manier kunnen handelaren hun winsten maximaliseren.

Nadelen:

 • Zoals elke leidende indicator zijn oscillatoren niet onfeilbaar. Helaas komen valse signalen soms voor. 
 • De tijdlijnen voor het gebruik van de stochastische oscillator reiken soms te lang voor daghandelaars en scalpers. Daardoor is deze indicator minder nuttig voor kortere handelstijdframes.

Relatieve Sterkte Index

Net als stochastics is de relatieve sterkte index, simpelweg afgekort tot RSI, een oscillator die gebruikt wordt om situaties in de markt op te sporen die oversold of overbought zijn. Daardoor kunnen forex traders een koop- of verkoopmoment bepalen. Dit is zeer handig wanneer je graag laag koopt en hoog verkoopt. Bovendien worden de RSI waarden uiteengezet tussen de 0 en 100. Nul wordt als oversold (teveel verkocht) beschouwd en 100 als overbought (teveel gekocht) beschouwd.

Hoe wordt de RSI berekend?

Om de RSI te berekenen wordt gekeken naar de gemiddelde stijging en daling op een dag. Traders vergelijken de slotkoers van de dag met die van gisteren. Is de slotkoers hoger dan die van 24 uur eerder? Dan wordt de het verschil tussen de twee slotkoersen (de stijging) opgeteld bij de stijgers. Vervolgens deelt men de soms van deze stijging door het aantal dagen waar de berekening naar kijkt.

Wat gebeurt er als er sprake is van een daling?

Een omgekeerde situatie kan zich natuurlijk ook voordoen, Op het moment dat de slotkoers lager is dan die van 24 uur eerder wordt het verschil tussen de twee slotkoersen bij de dalers opgeteld. Dit is de zogeheten daling. Vervolgens wordt de som van de dalingen gedeeld door het aantal dagen waar de berekening betrekking op heeft. Op die manier ontstaat uiteindelijk een gemiddelde daling,

Wat zijn de voor- en nadelen van RSI?

De RSI is niet voor niets een populaire technische indicator. Het brengt allerlei voordelen met zich mee voor beginnende en ervaren traders. Wees je echter ook bewust van de nadelen. Wij hebben de voor- en nadelen van RSI even voor je op een rij gezet.

Voordelen:

 • De RSI is een gemakkelijk te gebruiken indicator. Traders kunnen bijvoorbeeld RSI waarschuwingen instellen die hen waarschuwen wanneer de waarde van een valutapaar een bepaalde drempel overschrijdt.

Nadelen:

 • De RSI geeft soms valse signalen. Kijk dan ook altijd zelf naar de situatie op de markt.   Wanneer traders een RSI melding ontvangen, kunnen ze meteen met een grondige evaluatie van het handelspotentieel.
 • De RSI is minder betrouwbaar als hij gebruikt wordt om valutaparen te evalueren waarbij volatiele markten betrokken zijn.

Fibonacci Retracement

Op de forex markt worden een aantal hulpmiddelen gebruikt die gebaseerd zijn op de Fibonacci reeks. Deze methode van analyse heeft betrekking op een zogeheten Fibonacci Retracement. Dit is een technische analyse die steun- en weerstandsniveaus op een handelsinstrument probeert te vinden. Het basisidee is eenvoudig. Markten zijn onderdeel van een grotere beweging en reageren ook als zodanig. De delen die bewegen zijn te voorspellen. 

Wat is de Fibonacci retracement?

De Fibonacci retracement is een reeks patronen die continu zijn. Wist je dat het is gebaseerd op een aantal sleutelgetallen die de wiskundige Leonardo Fibonacci in de dertiende eeuw opstelde? Met name de verhoudingen tussen de getallen in de reeks zijn belangrijk. 

Hieronder zie je een voorbeeld, met de Fibonacci levels.

Fibonacci trading

Hoe creëer je een Fibonacci retracement?

Een Fibonacci retracement ontstaat wanneer je twee extreme punten (meestal een piek en een dieptepunt) op een aandelengrafiek neemt. Vervolgens deel je de belangrijkste Fibonacci verhoudingen van 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, en 100%. Aan de hand van deze percentages bepalen traders de richtprijzen en/of plaatsen ze stop-losses.  

Wat is een retracement?

De percentages worden samen met horizontale lijnen op een grafiek getekend. Handelaren tekenen de lijnen over een opwaartse trend, waardoor ze mogelijke support-niveaus proberen te ontdekken. Een andere naam voor een prijsdip is ‘retracement’. Handelaars die de Fibonacci Retracement gebruiken verwachten dat bij zo’n dip de prijs naar één van de supportniveau’s zal dalen. 

Wat zijn de voor- en nadelen van Fibonacci retracement?

Wie actief is op de Forex markt kom vroeg of laat de term Fibonacci retracement tegen. Het is zeker interessant om je te verdiepen in deze technische indicator. Misschien wil je het zelfs gaan gebruiken. Wees je wel bewust van de voor- en nadelen van dit technische hulpmiddel:

Voordelen:

 • Het heeft een lange geschiedenis in de Forex handel en veel handelaren hebben het met succes toegepast.
 • De stijging of daling van een bepaalde prijs is vaak overeenstemming met de Fibonacci Retracement

Nadelen:

 • In tegenstelling tot andere technische indicatoren gaat Fibonacci retracement gepaard met subjectiviteit. Critici beweren dat deze retracement niveaus zo universeel gebruikt worden dat ze een ‘self fulfilling prophecy’ worden. Oftewel, prijsbewegingen worden gedicteerd door handelaren die anticiperen op de invloed van Fibonacci niveaus.
 • Hoewel het door veel handelaren als een nuttig hulpmiddel wordt beschouwd, is Fibonacci retracement niet gebaseerd op wiskundige logica of economische theorie. 

Bollinger Bands

Het principe van Bollinger Bands is vrij eenvoudig en het is dan ook geen verrassing dat deze technische indicatoren veel worden gebruikt op de forex markt. Ze vormen een band rondom de Moving Average (MA). Dit klinkt ingewikkelder dan dat het is. Met deze technische indicator kijken beleggers naar het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 20 dagen. Op het moment de koers van een valutapaar een voortschrijdend gemiddelde overschrijdt wijst dat op het begin van een trend. 

Forex trading Bollinger bands
Bron: IG

Wat zijn Bollinger Bands?

Traders kijken niet alleen naar de laatste 20 dagen, maar vermenigvuldigen ook de standaardafwijking met 2. Dit doen ze om de zogeheten ‘upper Bollinger band’ en ‘lower Bollinger band’ te berekenen. Je kunt Bollinger Bands herkennen aan twee lijnen (de bands) die boven en onder een centraal gemiddelde liggen. Ongeveer 95 procent van de tijd blijft de koers binnen deze banden.

Hoe worden de Bollinger Bands bepaald?

Het aantal periodes waarop het centrale bewegende gemiddelde wordt berekend is 20, terwijl de standaardafwijking wordt vermenigvuldigd met 2 om de bovenste en onderste banden te bepalen. Uit statistieken blijkt dat 95% van de tijd de koers binnen die banden blijft, volgens dit type parameter.

Upper en lower Bollinger band

Je kunt Bollinger Bands herkennen aan twee lijnen (de bands) die boven en onder een centraal gemiddelde liggen. Bollinger Bands worden berekend door middel van een standaarddeviatie.  Meestal zijn de waarden van de Bollinger Bands twee of 2,5 standaard deviaties van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde.

Voor- en nadelen van Bollinger Bands

Net als andere technische indicatoren brengen Bollinger Bands zowel voor- als nadelen met zich mee. Lees je altijd goed in en wees je bewust van de volgende pluspunten en minpunten:

Voordelen:

 • De breedte van Bollinger Bands geeft de volatiliteit op de markt goed weer. Een grotere afstand tussen de twee buitenste banden wijst op toegenomen marktvolatiliteit, terwijl een kleinere afstand wijst op consolidatie die tot een prijsdoorbraak zou kunnen leiden.

Nadelen:

 • Bollinger Bands zijn een afspiegeling van prestaties in het verleden. Dit maakt ze soms moeilijk bij het signaleren van vroege handelsmogelijkheden. Bollinger Bands zijn het meest nuttig als ze gekoppeld worden aan andere technische indicatoren.

Hoe boek je succes met technische analyse bij forex trading?

Het gebruik van forex technische analyse en de bovengenoemde technische indicatoren kan zeker bijdragen aan succes op de forex markt. Maar om daadwerkelijk winst te maken met valutahandel moet je weten hoe je ze correct gebruikt. Bij deze nog een aantal handige tips om technische analyse op de forex markt succesvol te maken. 

Tip 1: Handel langer dan een week op basis van relevante informatie

Het doel technische analyse op forex grafieken is dat je kansen pakt die in jouw voordeel werken. Maar om daarvan te profiteren heb je zinvolle gegevens nodig. Wij raden aan minstens een week lang te handelen, maar het liefst langer op basis van technische indicatoren. Daghandel is niet verstandig omdat er sprake is van veel volatiliteit op de forex markt. Daardoor verlies je bijna altijd. 

Tip 2: Gebruik week- en daggrafieken

Gebruik zowel dag- als weekgrafieken om de grote trends op te merken. Op de forex markt volgen valutatrends economische cycli volgen die jaren kunnen duren. Deze trends zijn duidelijk zichtbaar en op de weekgrafiek. Vervolgens kun je daggrafiek gebruiken om je handelssignalen en in- en uitstappunten te timen.

Tip 3: Begrijp steun en weerstand

Alle succesvolle forex handelaars moeten begrijpen wat steun- en weerstand inhoudt. Daardoor kun je op zoek naar niveaus die meerdere malen getest zijn, over het algemeen drie keer of langer. Doe dit bij voorkeur in twee verschillende tijdseenheden. Probeer deze geldige niveaus te verhandelen en begin eerst met de weekgrafiek. Kijk of ze op één lijn liggen met de dagelijkse niveaus. Op die manier profiteer je van de allerbeste set ups.

Tip 4: Begrijp wat een uitbraak inhoudt

Hoewel steun en weerstand kunnen houden, kunnen ze natuurlijk ook breken. Het is een feit dat veel van de grote trends in de forex handel zich voordoen in de vorm van nieuwe prijshoogtes. Veel forex handelaren hebben een hekel aan het kopen van nieuwe highs omdat ze het gevoel hebben een stukje van de beweging gemist te hebben. Dit is waar, maar wanneer het goed timed kan het best een goed idee zijn om toch in te stappen.

Tip 5: Gebruik momentum in je voordeel

De vraag is natuurlijk: zal steun of weerstand breken of standhouden? Niemand weet het zeker. Wij ook niet, want we hebben geen voorspellende gaven. Probeer momentum indicatoren te gebruiken, zoals de al eerder genoemde Relative Strength Index (RSI). Deze indicator kan veel zeggen over de richting van een bepaalde koersbeweging. Een andere indicator die je zou kunnen gebruiken is stochastics, die wij ook in dit artikel hebben genoemd. Evenals RSI helpt het jou om trades beter te timen en kansen te pakken. Daardoor maak je hopelijk grotere winsten. 

Handel nooit zonder momentum

Maak nooit de grote fout die de meeste handelaren bij forex technische analyse maken door te proberen te handelen zonder momentum. Doe je dat wel, dan is de kans op verlies groot.

Tip 6: Hou het simpel

Je systeem moet eenvoudig zijn. Dit werkt het beste omdat overzichtelijker robuuster zijn in real time handel. Je kunt succesvol handelen en veel geld verdienen door je systeem alleen te baseren op de technische indicatoren die wij eerder in dit artikel genoemd hebben.

Tip 7: Wees geduldig en gedisciplineerd

Daar kunnen we kort, maar krachtig over zijn: Wees geduldig handel niet omwille van het handelen. Voer alleen tradesignalen op basis van jouw forex trading systeem. Verlies nooit de discipline, ga niet overhaast te werk en jaag vooral geen verliezen na. Wanneer je in een trade bent gestapt, zorg ervoor dat je een stop-loss plaatst en dat je een realistisch doel hebt. 

Daarnaast blijft het misschien ook makkelijker om dit via een desktop te doen, hoewel er voldoende beleggen apps zijn, kan het werken met een groot scherm vaak toch vele voordelen bieden.

Conclusie: Wat maakt technische analyse bij forex trading zo nuttig?

Indicatoren kunnen veel voor forex traders betekenen. Ze geven informatie over prijzen en trendsignalen weer, waarschuwen voor omgekeerde trends en nog veel meer.  Bovendien is er een indicator voor elk tijdsframe en zijn  variabelen die veranderd en aangepast kunnen worden naar jouw eigen voorkeur als handelaar. Onthoud dat elke trader uniek is. Dit zorgt er ook voor dat elke indicator op verschillende manieren gebruikt kan worden. Een enkele indicator zal zelden een perfect signaal zijn, maar rekening houden met een reeks indicatoren kan je vaak net dat beetje extra succes bezorgen.

Misschien ook interessant voor je: Daytraden voor beginners.

Leave a Comment